Tu Sooraj, Main Saanjh Piyaji (Utsav) – 18th Apr 2019