Jai Jai Jai Bajrang Bali (Big Magic) – 8th Nov 2019